Associació Amics de la Seu Vella de Lleida

 
Premis Seu Vella
Fes-te soci
Patrimoni Mundial
Campanya de Donacions
Portada
 
Portes de la Seu Vella
El to clàssic de la catedral vella li ve donat pel contrast entre la nuesa dels murs i la riquesa escultòrica de les seves portes. L'original construcció escalonada d'aquestes portes fou per dissimular l'enorme gruix dels murs, fins i tot s'avança el cos rectangular per aconseguir d'augmentar el nombre d'escalonats. Les arquivoltes són sempre de mig punt. L'harmonia entre els capitells, les columnes, les cornises i les arquivoltes no dóna en cap moment sensació d'amuntegament.


Porta de Sant Berenguer

Situada al mur nord del creuer, la més antiga i austera de tot el temple, presenta elements decoratius molt escassos, destaca la cornisa amb motius mudèixars.

Rep aquest nom per estar proper a la capella que acollí el cos del sant, molt venerat pels lleidatans.
 

Porta de l'Anunciata

Situada al mur meridional del creuer. Anomenada així per haver allotjat a les fornícules el grup escultòric de l'Anunciació. Consta de dues arquivoltes que descansen sobre columnes curtes. L'ornamentació de les arquivoltes és a base de motllures llises còncaves i convexes, presenten filigranes calades de gust oriental i moresc. Els capitells són voltats per un fris continu. A sobre, la cornisa i unes mènsules esculpides que protegeixen la inscripció mariana de la salutació i un anagrama de Crist.

Es va conèixer amb el nom de porta de palau, ja que per sobre d'ella havia un passadís que creuava el carrer i comunicava directament amb el Palau del Bisbe, actualment es pot veure l'accés al costat de la rosassa sobre la porta. També era coneguda com Porta de les Núvies ja que era per on entraven les noies quan anaven a casar-se.
 

Porta dels Fillols

Ocupa la part central de la façana meridional. La seva situació al costat de la de l'Anunciata en el que fou el carrer de la Bisbalia, veïna del palau del bisbe i visible des de la ciutat féu que hom la dotés amb les millors realitzacions escultòriques. S'anomenà de "Fillols" perquè era l'accés obligat a la catedral per als neòfits el dia del seu baptisme. Posteriorment es construí el pòrtic gòtic que li dóna protecció.

La compaginació de tots els seus elements, sòcol, arquivoltes, cornisa, capitells, bordons i fris, presenten una perfecció tècnica superior que l'eleva a la categoria d'obra única i perfecta en tot el món. Els capitells són esculpits amb animals fantàstics afrontats i entrellaçats amb cintes vegetals.
 
Porta Principal

L'entrada a la Catedral es feia per les seves tres portes principals situades a ponent. Les dos laterals són inferiors en tamany i en importància, amb una arquivolta llisa l'una, i dos arquivoltes moldurades l'altra. La porta central consta de tres arquivoltes decorades amb puntes de diamant i petits ressalts ornamentals. Els seus capitells, faixes, guardapols i sanefes són esculpits amb entrellaçaments vegetals. Damunt les columnes neixen tres bordons, el segon amb arcades creuades juxtaposades i el tercer amb una doble ziga-zaga.

Amb la construcció del claustre es va perdre l'original grandiositat d'aquesta façana principal i amaga la rosassa existent damunt la porta central i que ara només es pot veure des de l'exterior o del jardí del claustre.

 

Porta dels Apòstols

Situada a l'ala de ponent, és la porta exterior per la qual s'accedeix al claustre, al costat del campanar. La seva mida i la seva composició la situen entre les tres més importants del gòtic català. El seu basament estava format per pedestals que sostenien les imatges dels Apòstols, escultures d'una altura mitjana de 2,30 metres que foren materialment triturades durant la guerra civil; es completava amb rics dossers dels que sortien les arquivoltes. El dintell que tanca el timpà és sostingut per un pilar central que divideix l'obertura en dues portes i amb sòcol esvelt que sostingué la imatge de la Verge del Blau.

El timpà mostra la figura de Jesús Jutge amb el tron voltat d'àngels, arcàngels, les insígnies de la Passió, la Reina dels Apòstols i un grup de redimits i condemnats per la seva Divina Justícia. Aquesta porta passà a ser, de fet, la porta principal de la Catedral.
 

Porta de Santa Maria l'Antiga

Porta d'estil plateresc que dóna accés a l'antiga capella de Santa Maria l'Antiga des del claustre.
pujar