Associació Amics de la Seu Vella de Lleida

 
Premis Seu Vella
Fes-te soci
Patrimoni Mundial
Campanya de Donacions
Portada
 
Publicacions de l'Associació
Col·lecció "Dia de la Seu Vella"
 

17 x 24 cm
PVP     7,00 €
 
Les despulles reials d'Alfons el Benigne, Elionor i l'Infant Ferran retornen a la Seu Vella de Lleida. 1987.
Dia de la Seu Vella 1986.

Commemoració del 650è aniversari de la mort d'Alfons el Benigne.

  Contingut:
 • "Crònica de la recerca, identificació i trasllat de les despulles reials".
 • "Significació i presentació dels actes commemoratius", per Jesús Tarragona Muray.
 • "Vida d'Alfons el Benigne", per Miquel Coll i Alentorn.
 • "Alfons el Benigne, comte d'Urgell", per Prim Bertran Roigé.
 • "El dissortat viatge pòstum del rei Alfons, reina Elionor i l'infant Ferran", per Antonio Hernández Palmés.
 • "Cloenda", per Jordi Pujol Soley.
 • Annexes: Informes sobre l'excavació arqueològica, els enterraments i identificació de les despulles reials, i acta notarial.
 • "El sepulcre d'Alfons el Benigne i la Capella dels Gralla", per Francesc Esteve Perendreu.
Tornar a publicacions    

17 x 24 cm
PVP     7,00 €
 
El llinatge dels Requesens a la Seu Vella. La Verge del Blau. 1990.
Dia de la Seu Vella 1987 i 1988.

Any 1987 dedicat a la figura del bisbe Guerau de Requesens, consagrat bisbe l'any 1387. Erigí la capella de l'Epifania amb la seva cripta dedicada a la Nativitat de la Mare de Déu per ser-hi enterrat.

Any 1988. La Mare de Déu del Blau és una imatge que destaca per la devoció dels lleidatans, per la llegenda que la rodeja i, sobre tot, pel seu valor artístic. Se li dedica el Dia de la Seu Vella de l'any 1988 en el 540è aniversari de l'entronització de la seva imatge a la Portalada dels Apòstols.

  Contingut:
 • "Orgues a la Seu Vella", per Jesús Tarragona Muray.
 • "El llinatge dels Requesens i la Seu Vella de Lleida", per Antoni Borrás Feliu.
 • "VI centenari de la consagració del Bisbe Guerau de Recasens", per Antonio Hernández Palmés.
 • "La Capella de l'Epifania del Senyor de la Seu Antiga de Lleida", per Marià Gomà Pujadas.
 • "Sobre la Verge del Blau i d'altres imatges de Maria", per Federico Lara Peinado.
 • "Memòria per la restauració de la Verge del Blau", per Carme Faura Solé.
 • Poesies i goig en honor de la Verge del Blau.
Tornar a publicacions Tornar a dalt   

17 x 24 cm
PVP     10,00 €
 
Els Montcada i Alfons de Borja a la Seu Vella de Lleida. 1991.
Dia de la Seu Vella 1989 - 1990.

La diada de 1989 es dedicà a Alfons de Borja qui va ser Papa amb el nom de Calixte III, amb motiu del 560 aniversari del seu nomenament com a canonge de la Seu Vella. Personatge molt interessant i conegut arreu, ací passà gran part de la seva vida.

La diada de 1990 es dedicà al llinatge dels Montcada per celebrar el 690 aniversari de la fundació de la capella de Sant Pere i Sant Pau.
  Contingut:
 • "Els Montcada i el primer papa Borja", per Ximo Company Climent.
 • "Los Montcada y sus panteones dinásticos: un espacio para la muerte noble", per Francesca Español Bertran.
 • "La capella dels Montcada a la Seu Vella de Lleida", per Francesc Esteve i Perendreu.
 • "L'església de Lleida en el pontificat de Calixte III", per Prim Bertran.
 • "El papa Calixte III, mecenes d'art", per Ximo Company Climent.
 • "El tern del papa Calixte III conservat a Lleida", per Rosa M. Martín Ros i Ximo Company Climent.
Tornar a publicacions Tornar a dalt   

17 x 24 cm
PVP     10,00 €
 
El Bisbe Ferrer Colom. La llum, els tapissos i les portades plateresques de la Seu Vella. 1992.
Amb motiu de la commemoració del 650è aniversari de la inauguració de la capella de la Puríssima Concepció de Maria, el Dia de la Seu Vella de 1991 es dedicà al bisbe Ferrer Colom, fundador i constructor de dita capella.

  Contingut:
 • "Estudi sobre l'esglèsia lleidatana en temps del bisbe Ferrer Colom, així com de la figura austera i erudita del bisbe i les funcions i càrrecs importants que exercí durant la seva vida", per Prim Bertran Roigé.
 • "La llum a la Seu Vella", treball inèdit de Josep Lladonosa Pujol.
 • "Les portes plateresques de la Seu Vella", de Esther Balasch Pijoan, premi d'investigació històrica.
 • "Els tapissos de la Seu Vella", de Carme Berlabé, premi d'investigació històrica, amb aportacions de Francesc Fité.
 • "La Crucifixió de la Seu Vella", de M. Lluïsa Gracia Vinyals, premi d'investigació històrica.
Tornar a publicacions Tornar a dalt   

17 x 24 cm
PVP     10,00 €
 
El Bisbe Jaume Conchillos, L'humanisme a Catalunya. 1993.
L'any 1992 es dedicà el Dia de la Seu Vella a la figura de l'humanista Jaume Conchillos, qui fou un gran impulsor del Renaixement en les nostres terres i principalment a la Seu Vella de Lleida, amb motiu de la commemoració del 480è aniversari en què fou promogut Bisbe de Lleida i 450è aniversari de la seva mort.

  Contingut:
 • "En favor de l'humanisme", per Ximo Company Climent.
 • "Jaume Conchillos, bisbe i humanista a Lleida, 1512 - 1545", per Ximo Company Climent.
 • "Fray Jaime Conchillos, mercedario, obispo y mecenas del saber", per Fray Joaquín Millán Rubio, mercedari.
 • "L'església de Catalunya en els primers anys del Renaixement", per Joan Boada.
 • "L'humanisme català a l'època del bisbe Conchillos", per Marià Carbonell Buades.
 • "La docència de la teologia a Lleida. La càtedra del bisbe Conchillos i les altres càtedres teològiques de l'Estudi General", per Francesc Esteve Perendreu.
 • "El missal del bisbe Jaume Conchillos", per Esther Balasch Pijoan.
Tornar a publicacions Tornar a dalt   

17 x 24 cm
PVP     10,00 €
 
Manuel de Montsuar, degà de Lleida i President de la Generalitat de Catalunya. 1994.
Se li dedica el Dia Seu Vella de 1993 amb motiu del cinquè centenari de la seva mort.

Lleidatà de soca-rel, nascut a la nostra ciutat i format en l'Estudi General, cursà la carrera eclesiàstica, fou prevere i vicari general del bisbat de Lleida. El 1460 és elegit síndic eclesiàstic per les corts, i l'any següent diputat de la Diputació de Catalunya. Per la seva condició d'eclesiàstic, es convertí en president de la Generalitat de Catalunya.

  Contingut:
 • "Manuel de Montsuar en la Catalunya del segle XV", per Joan J. Busqueta Riu.
 • "El pensamiento político catalán en el siglo XV", per Manuel J. Peláez.
 • "Aspectes de l'organització econòmica del Capítol de Lleida", per Caterina Argilés Aluja.
 • "El retaule de Santa Llúcia de l'església de Sant Llorenç de Lleida: descripció iconogràfica", per Esther Balasch Pijoan.
 • "El misteri de la Colometa a la Lleida del segle XV", per Carmen Berlabé i Francesc Fité.
 • "El timpà de la Porta dels Apòstols de la Seu Vella de Lleida", per Joan Yeguas Gassó.
 • "Notes per a la història dels fragments artístics de Lleida. La tapa sepulcral de Domènec II de Montsuar", per Montse Macià.
Tornar a publicacions Tornar a dalt   

17 x 24 cm
PVP     13,00 €
 
Antoni Agustí, Bisbe de Lleida i Arquebisbe de Tarragona. Aportacions entorn del marc sòcio-cultural de Catalunya en la seva època. 1995.
Dia de la Seu Vella 1994.

Antoni Agustí fou jurista i humanista, combinà les tasques eclesiàstiques i polítiques d'alta responsabilitat amb altres aspectes del món de la cultura, de les lletres i de les arts.

  Contingut:
 • "El bisbe Antoni Agustí: política i erudició al segle XVI", per Pere Molas Ribalta.
 • "Envers un nou humanisme", per Ximo Company Climent.
 • "Algunos interrogantes sobre el ejercicio de la justicia penal en Cataluña durante los siglos XVI y XVII", per Ismael Almazán Fernández.
 • "Rentas y reformas del Estudio General de Lleida (1553-1584)", per Francesc Esteve Perendreu.
 • "Noves aportacions a la bibliografia ilerdense. Impressors i llibre imprès a la Lleida del segle XVI", per Esther Balasch Pijoan.
 • "La música a la Seu Vella de Lleida. Noves aportacions a la documentació d'orgueners, organistes, mestres de cant i cantors dels segles XV i XVI. L'època del bisbe Agustí (1561-1577)", per Francesc Fité.
 • "L'aventura teatral a la Lleida del segle XVI: aportació a la figura de Pedro de Villalgordo", per Miguel Ángel Aguado, Judith Farré, Lola González i Marisa Llovera.
 • "La configuració d'una col·lecció de tapissos: la Catedral de Lleida i els seus bisbes als segle XVI", per Carmen Berlabé
 • "Antoni Agustí i la capella del Santíssim Sagrament de la Catedral de Tarragona", per Marià Carbonell.
 • "La construcció del campanar de la Seu Vella segons els Llibres d'Obra", per Caterina Argilés.
Tornar a publicacions Tornar a dalt   

17 x 24 cm
PVP     13,00 €
 
Gombau de Camporrells, Bisbe de Lleida. A l'Alba del segle XIII. 1996.
Dia de la Seu Vella 1995.

Aquest llibre recull una època important del nostre passat, a cavall entre els segles XII i XIII, marcada per la incorporació de la Lleida islàmica al model feudal cristià.

  Contingut:
 • "Gombau de Camporrells, bisbe de Lleida i la seva època (c. 1130-1205)", per Joan J. Busqueta.
 • "La catedral de Lleida, último gran proyecto del románico catalán", per Isidro G. Bango.
 • "L'escultura romànica catalana en el marc dels intercanvis hispanollenguadocians", per Francesca Español.
 • "Cartes de població i colonització a l'àrea de Lleida", per Xavier Eritja.
 • "Els Coma i els Camporrells, gent de l'Urgell i del Solsonès", per Antoni Bach.
 • "Testaments dels segle XIII conservats a l'Arxiu Municipal de Lleida", per Joan J. Busqueta i Elena Sardoy.
 • "Lujuria y redención: análisis de un motivo iconográfico", per Esther Balasch.
 • "La Seu Vella de Lleida, noves dades sobre la seva construcció", per Francesc Fité.
 • "Reflexiones en torno a la controvertida personalidad del pintor leridano Pere Teixidor", per Isidre Puig.
 • "El bestiari de Corpus a la Seu de Lleida durant l'edat moderna", per Ramon Miró.
Tornar a publicacions Tornar a dalt   

17 x 24 cm
PVP     15,00 €
 
Elisenda de Montcada. Una reina lleidatana i la fundació del Reial Monestir de Pedralbes. 1997.
Dia de la Seu Vella 1996.

Elisenda de Montcada potser no va fer cap aportació personal a la Seu Vella, però pertany al llinatge que sens dubte més influí a la nostra vella catedral. Esposa del rei Jaume II, va saber assumir el seu destí amb dignitat i governar el regne amb mà ferma.

  Contingut:
 • "Un cert perfil d'Elisenda de Montcada", per Francesca Español.
 • "L'església del convent de Santa Maria de Pedralbes", per Natàlia Baqué Prat.
 • "La Mare de Déu de la sala capitular del monestir de Pedralbes i la Verge del MNAC, nous exemples que confirmen l'ús de tipologies escultòriques per part d'un taller itinerant", per Marta Crispí.
 • "Els inicis i la implantació del gòtic dins del que fou l'antic territori del comtat d'Urgell i el vescomtat d'Àger", per Francesc Fité.
 • "El marquesat d'Aitona, senyoriu dels Montcada (s. XVII)", per Francesc Esteve Perendreu.
 • "Crònica de l'acte d'homenatge a Jesús Tarragona Muray per la seva dedicació al món de l'art i a la Seu Vella".
Tornar a publicacions Tornar a dalt   

17 x 24 cm
PVP     15,00 €
 
La pintura gòtica dels Ferrer i altres aspectes (in)coneguts al voltant de la Seu Vella de Lleida, s. XII - XVIII. 1998.
Dia de la Seu Vella 1997.

Dedicat als mestres, oficials, aprenents i manobres de la Seu Vella, artistes ignots, dels quals hem pogut arribar a conèixer la seva forma de vida a travers de les marques deixades a les pedres de la Seu Vella al llarg dels segles.

  Contingut:
 • "Alguns capitells d'influència tolosana de la Portada dels Fillols de la Seu Vella de Lleida", per Carme Bergés Saura.
 • "Los Ferrer, una familia de pintores leridanos vinculados con la Seu Vella de Lleida", per Isidro Puig Sanchis.
 • "Documentos de pintores i pinturas del siglo XVI en la Seu Vella de Lleida", per Isidro Puig Sanchis.
 • "Francesc Gassol (1692-1707): l'últim mestre de la Seu Vella de Lleida", per Mónica Martínez Rodríguez i Ismael Novo Mazuelos.
 • "Fe de erratas y apéndice documental de "Rentas y reformas del Estudio General de Lleida (1553-1584)"", per Francesc Esteve Perendreu.
 • "A la Seu Vella de Lleida ..., des del País Valencià, Poesia", per Maite Framis Montoliu.

Totes aquestes publicacions es poden trobar als següents llocs:
 • Contactant directament amb l'Associació al carrer Vila Antònia núm. 3, 2n 1r de Lleida o al telèfon 973 233 621 els dimarts i dijous de 18 a 20 hores (servei de contestador fora de l'horari), o per correu electrònic activitats@amicsseuvellalleida.org.
 • A la botiga de records instal·lada a la pròpia Seu Vella.
 • A la llibreria Caselles situada al carrer Major núm. 46 de Lleida, telèfon 973 242 346.

Tornar a publicacions Tornar a dalt Detall més publicacions